Logotext web 2a

Jönköpings Orkesterförening bildades egentligen redan 1913 och bestod då till stor del av musikkårerna vid A6 och I12. Verksamheten upphörde dock 1921, beroende på sviktande publikunderlag.
Musiklivet i Jönköping har anor från 1634 då det bildades en Hovrättsorkester. Juristerna, som flyttade hit från Stockholm, tog med sig sina kulturella vanor från Kgl. Huvudstaden och därmed introducerades en ny nivå på det musikliv som möjligen fanns i staden på den tiden.

Men 1928 konstituerades Jönköpings Konsertförening och därefter har Jönköping haft en regelbunden orkesterverksamhet. Därför räknas 1928 som det egentliga etableringsåret.


Initiativtagare till Jönköpings Konsertförening 1928 var musikdirektör Enock Nilsson, som var orkesterns dirigent under tjugofem år.

1953 efterträddes han av musikdirektör Kurt Melin och 1981 tillträdde Josef Helperin som konstnärlig ledare och dirigent för Orkesterföreningen.

När militärorkestrarna upplöstes 1971 och efterträddes av Regionmusiken, utökades regionmusikernas tjänst till att medverka vid Orkesterföreningens konserter.
1988 övergick Regionmusiken till Länsmusiken.

När Jönköpings Konsertförening bildades 1928 bestod orkestern av militärmusiker, civila yrkesmusiker och amatörer. I och med att Josef slutade sin tjänst 1994, blev den professionella orkestern inte längre lierad med Orkesterföreningen.

1988 bildades Jönköpings Sinfonietta (Länsmusiken, numera ingående i Smålands Musik och Teater), bestående enbart av professionella musiker och med Länsmusikens chefsdirigenter på podiet.

Jönköpings Orkesterförening ”nyskapades” dock redan 1995, på initiativ av Rolf Johansson, musikansvarig på Södra Vätterbygdens Folkhögskola och dirigent för Immanuel Brass.

Rolf var orkesterns dirigent fram till våren 2000, då han efterträddes av Ove Gotting. Ove var verksam som sångpedagog vid Södra Vätterbygdens Folkhögskola, sångare och dirigent och var dessutom ledare för Jönköpings Kammarkör.

Från 2020 är Yngve Nordström dirigent, till vardags spelande tuba i Jkpg:s sinfonietta.

Källa:
Jönköpings Orkesterförenings Jubileumsskrift 1928-2000 med text av bla Perolof Kallings.

Sitemap   |   Login   |   Admin

fb1  cross plattform 2b web